Donează!

Formular_230_S2

Persoane fizice

Sprijiniți eforturile Crucii Roşii Române de a acorda asistenţă umanitară persoanelor cu cel mai înalt grad de vulnerabilitate, prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit! Prin opţiunea dumneavoastră, soarta a zeci de oameni aflați în suferinţă ar putea fi mai bună. Depuneti formularul 230 DIRECT la registratura organului fiscal sau trimiteti formularul PRIN POSTA, …

Persoane juridice

În atenția firmelor! Directionati spre noi 20% din impozitul pe profit datorat! Stimată doamnă / Stimate domn ! Conform Codului fiscal, art 21, al. 4, litera p) sunt considerate cheltuieli deductibile, sponsorizările efectuate către organizații non- profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1. este în limita a 3‰ din cifra de afaceri; 2. nu …