Return to Cursuri

Ingrijitori batrani la domiciliu

Crucea Rosie Romana -Filiala Sector 2 Bucuresti, persoana juridica de drept public, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial, functionand in baza legii 139/1995 cu completarile 524/2004 si 36/2007, organizeaza:
Curs de calificare pentru ocupatia de Ingrijitor Batrani la domiciliu” (Cod COR 5133.1.2).
Acte necesare pentru inscriere:

  • Diploma de absolvire – studii minime;
  • Adeverinta de la medicul de familie;
  • Copie carte de identitate.

Obiective:
– Comunicarea la locul de munca
– Aplicarea NPM si PSI
– Asigurarea conditiilor igienico-sanitare
– Asigurarea perfectionarii profesionale
– Completarea fisei de ingrijiri a persoanei asistate
– Gestionarea resurselor alocate
– Planificarea activitatii zilnice
– Acordarea ingrijirilor igienice pentru persoana asistata
– Acordarea primului ajutor persoanei asistate
– Asigurarea confortului batranului asistat
– Asistarea alimentatiei si administrarea alimentelor
– Mobilizarea si transportul batranului asistat
– Mobilizarea si transportul persoanelor asistate imobilizate
– Respectarea si aplicarea prescriptiilor medicale
– Supravegherea starii de sanatate a persoanei asistate

Durata de pregătire: 360 ore
– pentru pregătire teoretică: 120 ore
– pentru pregătire practică: 240 ore

Numar minim de inscrieri pentru formarea grupei: 10 persoane.
Pret curs: 700 Ron.