Utilizarea datelor cu caracter personal

                                                                             

 

 

Nota de Informare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este o organizatie umanitara, membra a Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, auxiliara autoritatii publice si abilitata prin lege sa asigure asistenta umanitara in caz de dezastre si sa vina in sprijinul persoanelor vulnerabile.

Societatea Nationala de Cruce Rosie Romana – Filiala Sector 2, cu sediul in Bucuresti, Strada Calusei, nr. 56-58, inregistrata in CIF 16185452, colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001, iar din 25 mai 2018 si cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Scopul acestei notificari este informarea dumneavoastra specifica si lipsita de ambiguitate cu privire la scopurile prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, durata prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitatile de exercitare a drepturilor individuale precum si informatii legate de scopul secundar al procesarii, daca datele vor fi prelucrate intr-un alt scop decat cel pentru care au fost colectate.

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

 • prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana dumneavoastra, respectand principiile de legalitate, echitate si transparenta;
 • colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica  ori  in  scopuri  statistice  nu  este  considerata  incompatibila  cu  scopurile  initiale;
 • adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere;
 • pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in lege in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate;
 • prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

 

Este important sa acordati atentie acestei informari astfel incat sa cunoasteti toate aspectele expuse in continutul acesteia. Prezentul document nu constituie un consimtamant privind prelucrarile ulterioare de date si nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate anterior.

SCOPURILE PRELUCRARII

Societate Nationala de Cruce Rosie Romana – Filiala Sector 2 prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • in scopul prestarii activitatilor de voluntariat;
 • in scopul anuntarii noilor cursuri si servicii oferite;
 • in scopul respectarii obligatiilor legale;
 • in scop de marketing,
 • pentru informarea dumneavoastra privind calificarea pentru si acordarea de beneficii de loialitate
 • in scopul imbunatatirii permanente a calitatii serviciilor si produselor oferite;
 • in scop statistic si/sau administrarii voluntarilor si cursantilor

TEMEIURILE JURIDICE

Colectarea si procesarea datelor personale in scopurile mentionate mai sus se bazeaza pe:

 • Incheierea (inclusiv etapele premergatoare incheierii unui contract), executarea, administrarea unui contract
 • Obligatia legala
 • Interesul legitim
 • Consimtamantul

 

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOPURILE MENTIONATE ANTERIOR

 • entitatile implicate in mod direct/indirect in actiunile de voluntariat (ex. Organizatorii evenimentelor, etc.);
 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • agentii de stat, guvernamentale sau asociatii;
 • orice mandatar sau reprezentant care ne contacteaza in numele dvs.

 

 

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE CATRE O TARA TERTA SAU O ORGANIZATIE INTERNATIONALA.

Este posibil ca Societatea Nationala de Cruce Rosie Romana – Filiala Sector 2 sa transfere datele personale catre Sediul Central al Societatii Nationale de Cruce Rosie Romana aflate in afara Spatiului Economic European in scopurile enuntate anterior. In aceste cazuri, Societatea Nationala de Cruce Rosie Romana – Filiala Sector 2 se asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerintelor de securitate la care sunt supuse procesarile din cadrul Comunitatii Europene.

 

PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Perioada de retentie a datelor cu caracter personal este specifica fiecarui tip de prelucrare si in relatie directa cu indeplinirea scopurilor anterior enuntate sau pentru indeplinirea unor obligatii legale din domeniul asigurarilor sau a oricaror alte obligatii legale ( arhivare, etc.)

 

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Inainte de a furniza date cu caracter personal ale altor persoane care sunt parte in contractul de asigurare, trebuie sa va asigurati ca au luat la cunostinta despre continutul prezentei Note de Informare si aveti consimtamantul acestora (inclusiv al titularului raspunderii parintesti asupra minorilor nominalizat in contractul de asigurare), in cazul in care acesta este necesar conform legii.

 

DATE PERSONALE COLECTATE

Nume, prenume

Varsta, data si locul nasterii

Adresa de domiciliu/resedinta

Modalitati de contact-adresa de mail, numar de telefon/fax

CNP / Cod de identificare fiscala

Nationalitate

Ocupatia

Functia

Informatii despre angajatorul curent si cel anterior

Imagine

Semnatura

 

DREPTURI PRIVIND DATELE PERSONALE

 • dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment pentru prelucrarea datelor personale, pentru unul sau mai multe scopuri consimtite anterior, atunci cand prelucarea are ca temei consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarii inainte de retragerea acestuia
 • dreptul de acces la propriile date personale;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele nu mai sunt actuale, inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor, daca nu mai sunt necesare scopului si daca nu exista alte cerinte legale, de executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate
 • dreptul de a solicita  restrictionarea prelucrarii in conditiile prevazute de lege
 • dreptul de a va opune prelucrarii, in conditiile legii;
 • dreptul de petitionare, la Societatea Nationala de Cruce Rosie Romana – Filiala Sector 2 si/sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de profiluri
 • dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale indicat de dumneavoastra;

 

Pentru a depune o sesizare/reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email:  anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon fix:     +40.318.059.211,+40.318.059.212

Cabinet Presedinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIMTAMANT

 

Subsemnatul _______________________________________________________________  prin prezenta imi exprim consimtamantul astfel:

 

 

Sunt de acord ca pe canalele social media ale Societatatii Nationale de Cruce Rosie Romana – Filiala Sector 2  sa fie postate fotografii si/sau materiale  video realizate cu ocazia participarii mele la activitatiile si actiunile de voluntariat.

 

DA                                NU