• sector2@crucearosie.ro

Cursul pentru prevenție și pregătire pentru dezastre organizat de Crucea Roșie Română este dedicat comunităților și include educarea, pregătirea și sprijinirea populației locale în vederea dezvoltării propriilor mecanisme de răspuns în situații de urgență.