• sector2@crucearosie.ro

Persoane juridice

În atenția firmelor!
Directionati spre noi 20% din impozitul pe profit datorat!

Stimată doamnă / Stimate domn !

Conform Codului fiscal, art 21, al. 4, litera p) sunt considerate cheltuieli deductibile, sponsorizările efectuate către organizații non- profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1. este în limita a 3‰ din cifra de afaceri;
2. nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Puteți dona acum pentru Crucea Roșie Română, Filiala Sectorului 20% din impozitul pe profit !
Pentru solicitari informații scrieti catre adresa de e-mail: sector2@crucearosie.ro
Vă aşteptăm şi anul acesta să ne fiţi alături în campania 20%! Nu vă costă nimic să readuceţi zâmbetul pe chipul celor lipsiţi de speranţă! Directionati 20 % din impozitul pe profit din impozitul datorat statului.

Persoane fizice

Sprijiniți eforturile Crucii Roşii Române de a acorda asistenţă umanitară persoanelor cu cel mai înalt grad de vulnerabilitate, prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit! Prin opţiunea dumneavoastră, soarta a zeci de oameni aflați în suferinţă ar putea fi mai bună.

Depuneti formularul 230 DIRECT la registratura organului fiscal sau trimiteti formularul PRIN POSTA, cu scrisoare recomandata, la Administratia Finantelor Publice a localitatii de domiciliu (potrivit legii este acceptata si adresa unde locuieste efectiv deponentul, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania) sau la Administratia Finantelor Publice corespunzatoare sursei de venit (de ex. adresa companiei/institutiei angajatoare).

Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice trebuie depusa la Fisc de catre toate persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente sau din chirii, investitii si activitati agricole care, cumulat, depasesc salariul minim brut lunar, respectiv 2.080 de lei. Cei care completeaza declaratia fiscala unica obtin calitatea de asigurat si beneficiaza de pachetul de servicii medicale de baza din momentul cand depun formularul la Fisc (OUG nr. 18/2018).

DECL 230 2021 CRR S2