Persoane juridice

În atenția firmelor!
Directionati spre noi 20% din impozitul pe profit datorat!

Stimată doamnă / Stimate domn !

Conform Codului fiscal, art 21, al. 4, litera p) sunt considerate cheltuieli deductibile, sponsorizările efectuate către organizații non- profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1. este în limita a 3‰ din cifra de afaceri;
2. nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Puteți dona acum pentru Crucea Roșie Română, Filiala Sectorului 220% din impozitul pe profit !
Pentru informații vă puteți adresa la:
– e-mail: sector2@crucearosie.ro
– telefon: 021.252.50.53
Vă aşteptăm şi anul acesta să ne fiţi alături în campania 20%! Nu vă costă nimic să readuceţi zâmbetul pe chipul celor lipsiţi de speranţă! Directionati 20 % din impozitul pe profit din impozitul datorat statului.